Κατάσχεσαν φαγγριά στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

 

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, , από στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, βεβαιώθηκαν αλιευτικές παραβάσεις κατά επιχείρησης εμπορίας αλιευμάτων.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν σαράντα εννέα κιλά και διακόσια γραμμάρια (49,2 κιλά) αλιεύματα του είδους Φαγγρί και ένα κιλό και πεντακόσια (1,5 κιλά) αλιεύματα του είδους Στύρα, τα οποία διακινούνταν με ελλιπείς και ανακριβείς ενδείξεις επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης τους.

Τα ανωτέρω αλιεύματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

 

 
 

About the author

More posts by