Πανελλαδική « πρωτιά» της Δυτ. Αττικής. 0,6% η μαθητική διαρροή στο Δημοτικό . Κυρίως ρομά και αλλοδαποί

sxoleio korydallos

Ρομά και μετά αλλοδαποί είναι οι δύο πολυπληθέστερες ομάδες μαθητικής διαρροής τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία διαβίβασε στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Η Δυτική Αττική είναι η περιοχή με τα σχολεία, τα οποία εγκαταλείπουν οι περισσότεροι μαθητές, ακολουθούν τα μειονοτικά σχολεία και σχολεία στη Ροδόπη και την Ξάνθη, αν και πρέπει να αναφερθεί ότι η σχολική διαρροή συνολικά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστη, καθώς φθάνει το 0,6% την τριετία.

Βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, για τη φοίτηση μαθητών στα δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2009-2010, οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 506.507 ενώ την χρονιά εκείνη  διέκοψαν 3.417 εκ των οποίων οι 952 ήταν αλλοδαποί , οι 1.898 ρομά, οι 49 παλιννοστούντες, και 525 μαθητές οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί στους πίνακες του υπουργείου ως «λοιποί».

Το ποσοστό μαθητικής διαρροής για τη Δυτική Αττική ανήλθε σε 5,86%, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, μετά, το 2,51%, μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο τους στη Ροδόπη.

Το σχολικό έτος 2010 -2011 η σχολική διαρροή από σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έφθασε το 0,57%. Οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 596.507. Το συγκεκριμένο σχολικό έτος τη φοίτηση εγκατέλειψαν συνολικά 3.417 εκ των οποίων 952 αλλοδαποί μαθητές, 1.898 ρομά, 49 παλιννοστούντες, 525 μαθητές οι οποίοι έχουν ταξινομηθεί με την ένδειξη λοιποί.

         Το ποσοστό διαρροής ανήλθε σε 0,6% και η Δυτική Αττική έχει το υψηλότερο ποσοστό, 5,9%, της μαθητικής διαρροής, ακολουθούν, η Ροδόπη με 2,5% και τα μειονοτικά σχολεία με 2,2%.

Το σχολικό έτος 2011-2012 οι εγγραφέντες μαθητές ανήλθαν σε 617.598, αλλά τη φοίτηση εγκατέλειψαν 3.646  εκ των οποίων 1.668 αλλοδαποί , 1.317 ρομά, 47 παλιννοστούντες και 611 μαθητές ταξινομημένοι ως λοιποί.

Στη Δυτική Αττική το ποσοστό διαρροής έπεσε στο  2,9% αλλά παρέμεινε το υψηλότερο πανελλαδικά .Ακολουθεί η Ξάνθη με ποσοστό 2,3%, με το ίδιο ποσοστό τα μειονοτικά σχολεία και μετά η Ροδόπη με ποσοστό διαρροής 1,6%.

 

 

 

 

 
 

About the author

More posts by