Προωθεί το ΕΒΕΠ την ίδρυση στον Πειραιά Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών.

ebep - korkidisΤο Ε.Β.Ε.Π., σε συνέχεια της κοινής προσπάθειας αλλά και της ανταλλαγής συναντήσεων και επιστολών με το Χ.Α., έχει επικεντρώσει την προσοχή του στο αναλυτικό “layout” των μελετών οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για το αρχικό στάδιο επεξεργασίας και σχεδιασμού.
Θέμα κοινού ενδιαφέροντος είναι, επίσης, η διερεύνηση αν, εκτός του scrap, υπάρχουν άλλα σχετικά εμπορεύματα και αξίες που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών.
Η διοίκηση του Ε.Β.Ε.Π. εκτιμά ιδιαιτέρως την άμεση ανταπόκριση των στελεχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως προς την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθούμε και να συνεργαστούμε όλοι μαζί σε αυτό το δύσκολο αλλά ενδιαφέρον εγχείρημα. Βασικοί στόχοι είναι το σωστό αρχικό στήσιμο, το βιώσιμο κόστος λειτουργίας και, βεβαίως, η διασφάλιση τεκμηρίωσης των μετα-συναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, πρότεινε για την ομάδα εργασίας μια 4 μελή αντιπροσωπεία με 2 καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και 2 επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τις εν λόγω μελέτες.
Είναι απόλυτα απαραίτητο, σύμφωνα άλλωστε και με την πρόταση του Χ.Α., τις επόμενες ημέρες, να γίνει η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας, όπου θα διευκρινιστούν τυχόν απορίες, θα οριστικοποιηθούν τα αντικείμενα μελέτης και θα προσδιοριστούν επακριβώς τα επόμενα βήματα που απαιτούνται.
Οι αρχικές μελέτες απαιτούν ανάλυση και παρουσίαση των διαδικασιών διάθεσης και εμπορίας των επιλεγμένων εμπορευμάτων και ναυτιλιακών αξιών ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της σκοπιμότητας της χρηματιστηριακής διάθεσης του κάθε προϊόντος.
Οι τρείς βασικοί άξονες της έρευνας, συγκεκριμένα για το scrap, σύμφωνα με τη διεύθυνση Λειτουργιών του Χ.Α., πρέπει να είναι οι παρακάτω:
1. Συνοπτική περιγραφή προϊόντος
– Βασικά χαρακτηριστικά:  μονάδα μέτρησης – κατηγορίες – τυποποίηση.
– Κύριες εξαγωγικές και  εισαγωγικές Χώρες.
– Βασικοί  «παραγωγοί» και «καταναλωτές».
– Εθνικό & Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο – Οδηγίες και η ενσωμάτωση τους στο Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο.
2. Στατιστικά Στοιχεία
– Συνολική συγκεντρωθείσα ποσότητα, ανά προϊόν, ανά γεωγραφική περιφέρεια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου.
– Ιστορική διακύμανση τιμών scrap την τελευταία πενταετία σε Ελλάδα & Ευρώπη.
– Εξαγωγικό Ισοζύγιο για Ελλάδα και Ευρώπη.
3. Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση και Διακανονισμός
– Διάκριση σε πρωτογενή  & δευτερογενή αγορά.
– Spot vs Derivatives/Forward αγορά.
– Κυριότερες αγορές ανά κατηγορία παγκοσμίως.
– Ιδιοκτησιακό καθεστώς λειτουργιών των Αγορών.
– Εκκαθαριστικοί  οίκοι  και Κεντρικοί Αντισυμβαλλόμενοι.
– Μητρώα – Αποθετήρια.
– Διαπραγμάτευση – τιμολογιακή πολιτική
– Διαχείριση κινδύνου – Ασφαλειοδοσία.
– Διαδικασίες παράδοσης – οργάνωση υποδομών – Διαμόρφωση και πιστοποίηση του «ελληνικού» μοντέλου.
Στις προγραμματισμένες συναντήσεις του Προέδρου του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλη Κορκίδη, αντίστοιχα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, και με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, για μία σειρά θεμάτων του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβάνεται και η προσπάθεια επαναλειτουργίας του Χ.Ε.Π.

 
 

About the author

More posts by