Το ΦΕΚ για το  νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

images

 

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φ.251/177456/Α5-5-11-2015 (ΦΕΚ   2647/Β/9-12-2015) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  για τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016, Γενικού Λυκείου.

Η μεγάλη αλλαγή όπως φαίνεται από τη εγκύκλιο είναι ότι για τον υπολογισμό των μορίων δεν υπολογίζεται καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα.

Σύμφωνα  με το ΦΕΚ περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Άρθρο 1: Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

β. Άρθρο 2: Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.

γ. Άρθρο 3: Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

δ. Άρθρο 4: Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ε. Άρθρο 5: Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .

στ. Άρθρο 6: Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις .

ζ. Άρθρο 7: Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων – Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων .

η. Άρθρο 8: Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – Προθεσμία εγγραφής εισαγομένων.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το 2016 μπορείτε να βρείτε στην Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Φ.251/177456/Α5-5-11-2015 ( ΦΕΚ   2647/Β/9-12-2015).

 

 

 
 

About the author

More posts by