14,5 δις το νέο ΕΣΠΑ . Διασφαλίζονται οριστικά για την Ελλάδα οι μελλοντικοί Ευρωπαϊκοί πόροι

erga - sgourosΠραγματοποιήθηκε στη Σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η συζήτηση σχετικά με την ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας,  συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) δηλαδή τον μακροχρόνιο προϋπολογισμό της ΕΕ για τη περίοδο 2014-2020 που επετεύχθη μεταξύ των προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ιρλανδική Προεδρία εξ ονόματος του Συμβουλίου) . Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το ψήφισμα έγκρισης της πολιτικής συμφωνίας στις 3 Ιουλίου ενώ η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, με την ψήφιση του κανονισμού για το ΠΔΠ και της διοργανικής συμφωνίας που συνοδεύει τον κανονισμό, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Η συμβιβαστική αυτή πολιτική συμφωνία βασίζεται στην πρόταση στην οποία είχαν καταλήξει οι κυβερνήσεις τον Φεβρουάριο του 2013 με την πρόσθεση σημαντικών βελτιώσεων που πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τετράμηνες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, τα ποσά που είχαν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη τον Φεβρουάριο ύψους 960 δις ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 908, 4 δις ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, σηματοδοτώντας την πρώτη πραγματική μείωση κονδυλιών στην ιστορία της ΕΕ. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται από τις εγγυήσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια που πιστώνονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό τελικά θα δαπανηθούν, καθώς, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, σημαντικό μέρος των αδιάθετων ποσών επιστρέφει στα κράτη μέλη αλλά και για ένα μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τη χρονική κατανομή, τόσο στις πληρωμές όσο και στις δεσμεύσεις. Ιδιαίτερης σημασίας επίσης κρίνεται και η προσθήκη ρήτρας που προβλέπει επανεξέταση της συμφωνίας για το ΠΔΠ στο μέσο της προγραμματικής περιόδου   (2017) για την προσαρμογή του στις πραγματικές οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, αν και τα κονδύλια του προϋπολογισμού αποδεσμεύονται σταδιακά, υπάρχει πρόβλεψη για εμπροσθοβαρείς δαπάνες (frontloading) σε κρίσιμους τομείς όπως η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, το πρόγραμμα Erasmus, τα προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία, και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, καθίσταται δυνατή η αύξηση της ενίσχυσης στα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα για τις χώρες που επιθυμούν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση του σχετικού προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ικανοποίησε ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα που έχει προβάλει στις διαπραγματεύσεις, αποσπώντας τη δέσμευση των κυβερνήσεων για έγκριση, έως τις 9 Ιουλίου, ποσού ύψους 7,3 δις ευρώ προκειμένου να εξοφληθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί από προηγούμενα έτη ώστε να μην μεταφερθούν αυτές οι εκκρεμείς πληρωμές στο 2014 που αποτελεί την αρχή των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Όσον αφορά την χώρα μας, η κατανομή των κονδυλίων δεν αλλάζει σε σχέση με τη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του Φεβρουαρίου. Επομένως, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 14,5 δις για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Όσον αφορά τη γεωργία, προβλέπεται ενίσχυση από τη νέα ΚΑΠ που προσεγγίζει τα 18 δις ευρώ, με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να ανέρχονται στα 3,7 δις ευρώ ενώ τα υπόλοιπα να διατίθενται για τις άμεσες ενισχύσεις. Επιπλέον,  η Ελλάδα θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση από το ειδικό ταμείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και πρόσθετη χρηματοδότηση, σε σχέση με την περίοδο 2007-2013, για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.
Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο οποίος διατέλεσε και μέλος της Ειδικής Επιτροπής που ετοίμασε την θέση του ΕΚ για το ΠΔΠ , Γιώργος Σταυρακάκης δήλωσε : «Η συμφωνία για  τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για τη περίοδο 2014-2020 δεν είναι η ιδανικότερη και δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο φιλοδοξίας που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι βελτιώσεις που επέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόταση του Φεβρουαρίου, ύστερα από την επιμονή της Σοσιαλιστικής Ομάδας ώστε το Κοινοβούλιο να παραμείνει σταθερό στην διαπραγματευτική του θέση έναντι του Συμβουλίου, καθιστά την συμφωνία αποδεκτή. Τα κύρια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εστίαση στην ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, την ενίσχυση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ικανοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις πληρωμές και τις δεσμεύσεις καθώς και η δυνατότητα επανεξέτασης και αναθεώρησης του προϋπολογισμού σε ενδιάμεσο χρόνο, ενώ επετεύχθη συμφωνία για την άμεση εκταμίευση 7,3 δις ευρώ που απαιτούνται για την κάλυψη μέρους των απλήρωτων λογαριασμών για το 2013.   Αυτό που προέχει πλέον είναι η έγκαιρη προετοιμασία των νέων προγραμμάτων, έτσι ώστε από τη 1 Ιανουαρίου 2014 να μπορέσουν να τρέξουν όσο το δυνατόν ομαλότερα και να συνεισφέρουν στις προσπάθειες να ξεπεραστεί η κρίση. Ας μη ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί το κύριο επενδυτικό κοινοτικό μέσο που υποστηρίζει τις επενδύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, λειτουργώντας ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής».

 
 

About the author

More posts by