Π.Καπασσάς* : Το ΒΑΤΙΚΑΝΟ του Δήμου Κορυδαλλού και το «θεάρεστο» έργο του

 

 Με λύπη διαπιστώνουμε, αφού τα γεγονότα μας επιβεβαιώνουν ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΚΟ του Δήμου  Κορυδαλλού, ότι η σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεν εξυπηρετεί σε τίποτα , τουναντίον :

Επιβαρύνει  για άλλη μια χρονιά τον Δημοτικό Προϋπολογισμό  (άρα τους δημότες)

κατά 130.000,00 ευρώ για να καλύψει δαπάνες όπως αυτές που καταγράφονται στους παρακάτω κωδικούς:

61.00.00.0004 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ         10.000,00

61.98.42.006   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ          5.000,00

62.98.99.0001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                 10.000,00

81.00.00.0000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΟΥ     1.589,23 (Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2022)

61.01.01.0001 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ        10.000,00

Με αποκλειστική και μόνη δαπάνη  που εξυπηρετεί τον σκοπό ίδρυσή της :

64.02.00.0002 ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   38.000,00

Τέλος είναι λυπηρό, αν όχι προσχηματικό, προκειμένου να καλύψεις το λάθος,                -να βαφτίζεις ως ”βοήθεια” προερχόμενη από την ΚΕΔΚΟ –   την υποχρέωση  στήριξης  ευάλωτων συμπολιτών μας με την πρόσληψη (μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ) δέκα (10) ανάπηρων ατόμων.

 

 

* Παναγιώτης , μέλος του Συντονιστικού  της παράταξης «μαζί» για τον Κορυδαλλό