Παρατάθηκε το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης  ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου , παρατάθηκε για τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών , το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης.

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο όσους έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης στην κύρια κατοικία τους έως 31-12-2020, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728-31-5-2021,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για να μπορέσει ένας καταναλωτής να κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 36 του  ν.4508/2017 θα πρέπει η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του και να πληρούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Οι δικαιούχοι  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδεια παραμονής
 • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία προς την Επιτροπή (παρέχεται από την υπηρεσία)
 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ (αριθμό παροχής) που αφορά το ακίνητο που έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτου όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικού προσώπου Ε1, του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό ατόμου με αναπηρία ή ατόμου το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να κατατεθούν ως πρόσθετα δικαιολογητικά:

 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ, για νοικοκυριό που περιλαμβάνει στη σύνθεσή του άτομο με αναπηρία 67% και άνω
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Άλλα δικαιολογητικά που να κατατάσσουν σε κάποια από την ευπαθή ομάδα(αναπηρία, μονογονεϊκότητα , πολυτεκνία, ανεργία κ.α.)