Ερώτημα

kassimatis new 8

Συνεχίζουν να λειτουργούν παρανόμως επιχειρήσεις στα πρώην λατομεία του Σχιστού; Κι αν ναι τι πράττει η Δημοτική Αρχή;