Δέσμευσε 24 τόνους πρόσθετης ύλης ζωοτροφών , ο Χρήστου

stefanos-xristouΟι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που διενεργούν καθημερινά στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά, εντόπισαν και δέσμευσαν φορτίο με οξείδιο του ψευδαργύρου σε σκόνη, ιχνοστοιχείο που χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, συνολικού βάρους 24 τόνων προέλευσης Ισραήλ.

Σ΄έλεγχο στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών, εντόπισαν και δέσμευσαν 960 σάκους με οξείδιο του ψευδαργύρου σε σκόνη συνολικού βάρους 24 τόνων προέλευσης Ισραήλ, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει δεσμευμένο και δεν επιτρέπεται να τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά, μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή του και να επισημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Οι συστηματικοί, στοχευμένοι και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τους ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης , κ. Χρήστου.