Καθαρίζει τις νησίδες των λεωφόρων του Πειραιά, η Περιφέρεια Αττικής

nhsides

Εργασίες συντήρησης  των νησίδων σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίο, έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Αττικής.

Η διαδικασία συντήρησης αφορά κλάδεμα, συντήρηση των φυτών και φύτεμα νέων, λίπανση, συντήρηση αρδευτικών δικτύων, καθαριότητα των χώρων πράσινου, των πλακόστρωτων επιφανειών επί των νησίδων και των κρασπέδων, αποκομιδή και απομάκρυνση κλαδιών, σκουπιδιών, ξερών χόρτων και πεσμένων δέντρων για την πρόληψη πυρκαγιών κτλ. Κύριος στόχος είναι η αναμόρφωση των νησίδων και η προστασία των πολιτών.

Στο πλαίσιο της παραπάνω εργολαβίας θα πραγματοποιηθούν εργασίες και στους παρακάτω δρόμους,  στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά:

  1. Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά
  2. Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου από οδό Καραολή Δημητρίου (Πειραιά) έως Λ. Κηφισού (κόμβος ΣΕΦ)
  3. Κόμβος Νέου Φαλήρου (ΣΕΦ)
  4. Λεωφόρος Γρ. Λαμπράκη στα όρια Νίκαιας και Κορυδαλλού (Από τη Λ. Δημοκρατίας έως Π. Ράλλη)
  5. Οι οδοί Μ. Ασίας – Ρετσίνα – Ομηρίδου  Σκυλίτση και Αλλιπέδου στον Πειραιά.

Οι εργασίες θα επαναλαμβάνονται σε μηνιαία βάση και αναλόγως των διαπιστούμενων αναγκών για διάστημα ενός έτους. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας είναι η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών.