Ληξιπρόθεσμα , ρυθμίσεις τελών και ακίνητη περιουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο Νικαίας ,σήμερα

dimarxeio_nikaias1 Με 23 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη , συνεδριάζει στις 8.30 το βράδυ , το Δημοτικό Συμβούλιο  Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που είναι η πρώτη μετά τις εκλογές. Συγκεκριμένα:

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 Τεύχος Α΄) περί επειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες  όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 62 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163Α 4-09-2009).

 1. Απόφαση σχετικά με  τον καθορισμό ποσοστού τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του  Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη και αριθμού δόσεων για το οικονομικό έτος 2014, βάσει του Ν. 4257/2014 – ΦΕΚ Α΄ 93/14-4-2014.
 2. Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό τέλους στις περιπτώσεις χρήσης δημοτικών χώρων – θεάτρων σε ακίνητα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.
 3. Απόφαση σχετικά με την ανάθεση  στο δικηγόρο κ. Χρήστο Καραβοκύρη της συζήτησης αιτήσεων του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που έχουν σχέση με την αναγνώριση της κυριότητας ακινήτων του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδάφιο ιε΄ του Ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Έγκριση της απευθείας εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, αφενός μεν του κυλικείου του ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Ακροπόλεως και Κυρά της Ρω στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας και αφετέρου του κυλικείου του Κηποθέατρου Νίκαιας που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου και Προύσης στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και πάντως όχι για διάστημα πέραν των τριών μηνών βάσει του άρθρου 192 παρ. 2 του Ν. 3463/06.
 5. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και της Περιφέρειας Αττικής, για το έργο «Συντήρηση τοπικών οδών του Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη» συνολικού ποσού  600.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 23%).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Λ. Κηφισού – Π. Ράλλη – Αγ. Άννης», αναδόχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Τ.Ε.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δαβάκη και οδικού άξονα Π. Ράλλη από οδό Δημοκρίτου έως Θηβών», της Πράξης Πράσινη Ζωή στη Νίκαια, αναδόχου εταιρείας «V.R.N. SA».
 8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτικές συντηρήσεις οδών στον ΕΛΑΙΩΝΑ» αναδόχου εταιρίας «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».
 9. Έγκριση παράτασης εργασιών που αφορούν στις κλαδεύσεις ψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.
 10. Προσδιορισμός αξίας προσκυρωτέου τμήματος εμβαδού 11,01 τμ στην ιδιοκτησία με ΚΑ 061401 και ΚΑΕΚ 05/004/03/01/003 στην συμβολή των οδών Θηβών αρ. 228 & Καναπιτσερί αρ. 1, στο Ο.Τ. 23 στην περιοχή «Ελαιώνα», της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
 11. Έγκριση αναγκαιότητας για τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή ΝΕΑΠΟΛΗ για τη στέγαση των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας και του ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
 12. Τροποποίηση της με αρ. 341/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην άρση της παραχώρησης χώρων στη ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ και έγκριση παραχώρησης του χώρου του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Καβάφη στο ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  έγκριση όρων και προϋποθέσεων για την επιλογή  εταιρείας μέλους ΕΔΟΕ που θα συλλέγει εγκαταλελειμμένα οχήματα (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη.
 14. Διαγραφή ύψους ποσού €500,00 από τον υπ’ αρ 30-10/4/2014 χρηματικό κατάλογο που αφορά πρόστιμο ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής».
 15. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
 16. Επιβολή δημοτικών τελών σε εποχιακά λειτουργούσα επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ».
 17. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ν. Μπελογιάννη 32Α και Ολυμπίας στο όνομα Λεουνάκη Σοφία.
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2013» αναδόχου εταιρίας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ.
 19. Έγκριση της με αρ. 9/2014 απόφασης της ΔΕΠ περί συγχωνεύσεως των : 19ο και 9ο Δημοτικών σχολείων καθώς και των : 10ο και 22ο Δημοτικών σχολείων.
 20. Παραχώρηση 6ου Γυμνασίου Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη για το πρόγραμμα «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ 2014».
 21. Έγκριση για τη συνέχιση ανάθεσης υπηρεσιών έτους 2013 από υφιστάμενη σύμβαση στο δικηγόρο Χρήστο Καραβοκύρη.
 22. Έγκριση της με αρ. 63/2014 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ που αφορά στην 2η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ για το έτος 2014.

 

 
 

About the author

More posts by