Σημαντική παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για  τις διώξεις μαθητών –γονέων της Ιωνιδείου

Δεν ήταν υποκινούμενες οι κινητοποιήσεις στην Ιωνίδειο Σχολή, υπογραμμίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά , σε βαρυσήμαντη παρέμβαση  σχετικά με τη δικαστική παρέμβαση για τις κινητοποιήσεις μαθητών και γονέων , το Φθινόπωρο που μας πέρασε .

Αναφέρει συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του , ο Δικηγορικός Σύλλογος :

 

« Με την από 5.6.2021 επιστολή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ζητήθηκε η γνώμη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, στα πλαίσια του επιστημονικού – κοινωνικού αλλά και του θεσμικού του ρόλου για την προστασία των Συνταγματικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών επί των περιστατικών  και ζητημάτων που αναφέρονται  στην ανωτέρω επιστολή τους. Ειδικότερα, οι γονείς διαμαρτύρονται για την κλήση τους προς παροχή εξηγήσεων ενώπιον του Α.Τ. Πειραιά, κατόπιν ανωνύμων αναφορών που υπεβλήθησαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, σχετικά με την φερόμενη τέλεση ποινικών  αδικημάτων  από τα εκλεγμένα μέλη τους  κατά την διάρκεια ολιγοήμερων κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν  από τους μαθητές το περασμένο φθινόπωρο.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης της οποίας άλλωστε τα ακριβή περιστατικά αγνοεί, έχει τη γνώμη, ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα μέσα στα πλαίσια λειτουργίας των εκ του νόμου προβλεπόμενων συλλογικών τους οργάνων, να αποφασίζουν για θέματα που τους αφορούν.

Οι αποφάσεις τους κατ’ αρχήν δεν μπορεί να θεωρηθούν υποκινούμενες και τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν οφείλουν σε πρώτο στάδιο να επιλύονται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στις περιπτώσεις που λόγω βαρύτητας των καταγγελιών επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, η τελευταία οφείλει να μεριμνά για την πιστή τήρηση των κανόνων και αρχών που διέπουν την ποινική διαδικασία λειτουργώντας με ενσυναίσθηση και ιδιαίτερη προσοχή όταν τα καταγγελλόμενα περιστατικά περιέρχονται σε γνώση της ανωνύμως και δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που να αιτιολογούν περαιτέρω ενέργειες από αυτή».