Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Κορυδαλλό . Εκτός από το ΣΟΑΠ του ΑΣΔΑ  

 

Ένα καθοριστικό προαπαιτούμενο για σημαντικές χρηματοδοτήσεις σε έργα , καταπολέμηση της ανεργίας κα, δεν στάθηκε ικανή- όπως και για τόσα άλλα- να διασφαλίσει για το δήμο του Κορυδαλλού , η συνδιοίκηση Χουρσαλά –Δημόπουλου.

Να ενταχθεί ο Κορυδαλλό , στο Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) του ΑΣΔΑ-Δήμου Περιστερίου , όπως συνέβη για όλα τα μέλη του πρώτου ακόμη και της Φυλής , που δεν ανήκει στη Δυτ. Αθήνα.

Ο Κορυδαλλός , παρότι είναι μέλος του ΑΣΔΑ  δεν φρόντισε να συμπεριληφθεί , ούτε καν να το θέσει ως όρο όταν επανεντάχθηκε στον εν λόγω Διαδημοτικό Αυτοδιοικητικό Φορέα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Περιβάλλοντος σ΄ανακοίνωση του , «με το «πράσινο φως» στο εν λόγω ΣΟΑΠ, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για να διεκδικήσουν και να απορροφήσουν οι ωφελούμενοι Δήμοι σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια».

Επίσης στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείου , διευκρινίζεται απόλυτα ποιους δήμους αφορά: «Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας αφορά  τους Δήμου Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ.Βαρβάρας, Ιλίου, Αγ.Αναργύρων-Καματερού και τον Δήμο Φυλής».

  • Τι είναι τα  ΣΟΑΠ

Τα ΣΟΑΠ έχουν προβλεφθεί από το Ν. 2742/1999 και το άρθρο 12 και αποτελούν Προγράμματα Δράσεων καλύπτοντας ευρύτερα το τρίπτυχο «Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία».

Συνιστούν σχέδια στρατηγικού επιπέδου προσδιορίζοντας ενέργειες και θέτουν προγραμματικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους. Δεν αποτελούν πολεοδομικές μελέτες, ωστόσο διαμορφώνονται πάντα εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του Εθνικού και Περιφερειακού πολεοδομικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων.

Τα ΣΟΑΠ είναι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύτιμα εργαλεία καθώς μέσα από την  πολυεπίπεδη χωρική, κοινωνικο-οικονομική και ανθρωπογεωγραφική μελέτη εντοπίζονται  τόσο οι αδυναμίες και τα προβλήματα, όσο και οι δυνατότητες και οι ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Προσφέρουν δε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του καινοτόμου θεσμού των ΟΧΕ/ΒΑΑ  (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

  • Τι  προβλέπει της Δυτ. Αθήνας

Το ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας αφορά στην υποενότητα Δυτικής Αθήνας (Δήμοι Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ.Βαρβάρας, Ιλίου, Αγ.Αναργύρων-Καματερού) και στον Δήμο Φυλής.

Στις περιοχές αυτές εντοπίζονται διαχρονικά προβλήματα υποβάθμισης, που εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο κοινωνικό αλλά και οικονομικό και περιβαλλοντικό.

Κεντρικός στόχος του ΣΟΑΠ είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Δυτικής Αθήνας στη βάση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα επιδιώκεται, η βελτίωση της θέσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενδυνάμωση δραστηριοτήτων και αποτελεσματική διαχείριση / αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Οι βασικές επιδιώξεις του ΣΟΑΠ Δ. Αθήνας είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η  δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωμάτωση κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό,  η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η  συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς.