Μπλόκαρε φορτίο τσίλι από την Ινδία, η Περιφέρεια Αττικής

tsili

Οι ελεγκτές  τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων και διερευνητικών ελέγχων, προχώρησαν στη δέσμευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας 120 σάκων με τσίλι σε σκόνη,  συνολικού βάρους 3000 κιλών προέλευσης Ινδίας.

Πιο αναλυτικά στις 15/07/2013 στο χώρο του Ε τελωνείου Πειραιά, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας πέραν του διενεργηθέντος μακροσκοπικού ελέγχου του συγκεκριμένου προϊόντος, ελήφθησαν και δείγματα τσίλι σε σκόνη για εργαστηριακό έλεγχο αφλατοξινών.

Σύμφωνα με την έκθεση εξέτασης της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.

Για το λόγο αυτό το προϊόν κρίθηκε από τους ελεγκτές ως μη ασφαλές, επιβλαβές για την υγεία και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μετά τα παραπάνω το συγκεκριμένο φορτίο με τσίλι σε σκόνη παραμένει υπό επίσημη κράτηση σε αναμονή της καταστροφής του μέσα σε 60 ημέρες.

Οι συστηματικοί έλεγχοι από τους ελεγκτές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλο το φάσμα της τροφικής αλυσίδας προκειμένου να διασφαλιστούν και να προστατευτούν τα συμφέροντα του καταναλωτικού κοινού.