Στο « άψε-σβήσε» πάνε να περάσουν  σημαντικότατα θέματα για το μέλλον του Κορυδαλλού . Κανένα πάλι θέμα για την πανδημία και την προετοιμασία των σχολείων

Χωρίς καν , να έχουν κατατεθεί μέχρι χθες , οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων , το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού , που συνεδριάζει σήμερα , καλείται ν΄αποφασίσει για σημαντικότατα θέματα .
Και όλα αυτά σε μια συνεδρίαση με 18 θέματα και υπό την πίεση του ασφυκτικού χρόνου των ολίγων ωρών , που διαρκεί η συνεδρίαση .
Πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει « διεξοδικά» και να αποφασίσει τον … τετραετή «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού 2020-2024, την ίδρυση …Ανώνυμης Εταιρίας του …Δήμου (!) , τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την …έναρξη και άλλης εταιρίας αλλά με τη μορφή ΝΠΔΔ, τον κανονισμό καθαριότητας κά.

Τίποτε για πανδημία-σχολεία 
Φυσικά όπως και σ’ όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις , δεν έχει συμπεριληφθεί ΚΑΝΕΝΑ θέμα που ν΄αφορά την πανδημία, από πλευράς της συνδιοίκησης Χουρσαλά-Δημόπουλου .Ούτε καν απλό θέμα ενημέρωσης για τα πόσα είναι τα κρούσματα στην πόλη .
Καθιστώντας έτσι το δήμο Κορυδαλλού , θλιβερή εξαίρεση από ότι το αντίθετο συμβαίνει στους άλλους δήμους της χώρας.
Όπως επίσης κανένα θέμα τι γίνεται με τα σχολεία και κατά πόσο είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για το αναμενόμενο άνοιγμά τους ,σε λίγες ημέρες , όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.

  Τα θέματα

Πιο συγκεκριμένα όλα τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής :
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2021.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Κορυδαλλού 2020-2024, για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.
4. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.)» βάση του άρθρου 6 του Ν. 4623/19 & του άρθρου 255 του Ν. 3463/06.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 262/2019 ως προς την αποδοχή της παράτασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού κ. Χουρσαλά Νικολάου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» του συμβατικού χρόνου της σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού.
7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 263/2019 ως προς την αποδοχή της παράτασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού κ. Χουρσαλά Νικολάου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ» του συμβατικού χρόνου της σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού.
8. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ του Δήμου Κορυδαλλού, β) τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, γ) την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δ) την έγκριση της εισφοράς ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) για τη συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Δήμου Κορυδαλλού και ε) την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο κ. Νικόλαο Χουρσαλά, όπως εξουσιοδοτήσει συμβολαιογράφο και δικηγόρο και υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την εκπόνηση των απαραίτητων ενεργειών για την σύσταση του ως άνω Αναπτυξιακού Οργανισμού (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η., έκδοση ΑΦΜ κ.λ.π.)
9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα (έτους 2019)».
10. Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ) & του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κορυδαλλού & έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε δύο εφημερίδες.
11. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία δημοτικού αναψυκτήριου στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Πελοποννήσου, πλησίον του ανοικτού θεάτρου «Θανάσης Βέγγος».
12. Λήψη απόφασης για την ανέγερση 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού.
13. Λήψη απόφασης για την λύση συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Αγίου Γεωργίου 83 στον Κορυδαλλό.
14. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2021, ποσού 119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
15. Λήψη απόφασης για καταλογισμό ή μη σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας για αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.
16. Λήψη απόφασης για καταλογισμό ή μη σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας για αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.
17. Λήψη απόφασης για σχέδιο σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την «Ανώνυμη Εταιρεία Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών Ecoelastika», για εναλλακτική διαχείριση μεταχειρισμένων ανεξέλεγκτα απορριπτόμενων ελαστικών.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ενεργοποίησης πλατφόρμας απαλλαγής Δημοτικών Τελών και μείωσης τέλους κοινόχρηστων χώρων.

 
 

About the author

More posts by