Συνάντηση Γιαννακάκη, με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΑΡ Β ΠΕΙΡΑΙΑ          Η βουλευτής Β’ Πειραιά της ΔΗΜΑΡ, κα Μαρία Γιαννακάκη, με την ιδιότητά του μέλους της Επιτροπής Ισότητας, Μειονοτήτων και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της εκπροσώπου της Ελλάδας στο Δίκτυο Ευρωπαίων βουλευτών κατά της βίας στις γυναίκες είχε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα Ισότητας των φύλων, κα Βάσω Κόλλια.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της επικείμενης επικύρωσης από την χώρα μας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης “Σύμβαση για την πρόληψη και τον αγώνα κατά της βίας στις γυναίκες και την ενδοοικογενειακή βία”, η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 2011, καθώς και της ανάληψης πρωτοβουλιών για θέματα Ισότητας των φύλων αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία.

Η κα Γιαννακάκη σημείωσε ότι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα όπου μεγάλες κατηγορίες γυναικών αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όταν οι διακρίσεις λόγω φύλου ισχυροποιούνται από διακρίσεις που οφείλονται σε μορφές κοινωνικής ανισότητας, όπως η κοινωνική τάξη, η εθνική καταγωγή, η αναπηρία, η ηλικία ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Η κα Κόλλια παρουσίασε τις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, το οποίο στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των γυναικών μέσω της προώθησης της ισότητας των φύλων και του προσανατολισμού των παρεμβάσεων στις ομάδες γυναικών με πολλαπλές διακρίσεις, στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην στήριξη της απασχόλησης και της οικονομικής τους αυτοτέλειας, με έμφαση στην καινοτομία και στην αξιοποίηση της πολιτιστικής δημιουργίας για την ανάδειξη του στόχου της ισότητας των φύλων.

Οι δύο γυναίκες συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης συνεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι καλές διεθνείς πρακτικές προς όφελος των Ελληνίδων, ιδιαιτέρως αυτών που πλήττονται από την οικονομική κρίση