Διεκδικεί από τα 500 δις της γαλάζιας οικονομίας ο Πειραιάς

Με τη ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη, ο δήμος Πειραιάς , θέτει τις βάσεις για τη διεκδίκηση μεγάλου κομματιού από την “ πίτα” των 500 δις ευρώ , που αποφέρει στην Ευρώπη , δημιουργώντας παράλληλα 5 εκατομμύρια θέσεις ανεργίας .

Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας , Πέτρο Κόκκαλη, το σχέδιο της στρατηγικής θα περιλαμβάνει “ μία σειρά και δέσμη δράσεων για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια”.

Η γαλάζια οικονομία , συγκεντρώνει όλους τους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, της οικονομικής δραστηριότητας που έχει σχέση με τη θάλασσα αλλά και τις πόλεις

 

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη τα πλοία, τις μεταφορές , τα λιμάνια, τα «logistics» , η θαλάσσια αναψυχή «yachting», κρουαζιέρα, τα ξενοδοχεία, κ.α .

Στο πλαίσιο αυτό , ο Πειραιάς έχει επίσης θεσπίσει τ ο «Blue Growth» , ένα «hub», και φέρνει κοντά τόσο την επιχειρηματική, όσο και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τους δημόσιους φορείς και επίσης και τους επενδυτικούς φορείς.

Και για το οποίο έχει βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία καλή πρακτική. Βραβεύτηκε λοιπόν από το «URBACT».

Αυτό, τονίζει ο κ. Κόκκαλης , μας δίνει μία ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι να ηγηθούμε ενός δικτύου μεταφοράς γνώσης, ενός «transfer network» και να είναι ο Πειραιάς, η πόλη εκείνη, η οποία θα διδάξει άλλες ευρωπαϊκές πόλεις πώς να υλοποιήσουν την καινοτομία στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας».

Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις φέρνουν σε μία πόλη πολλαπλασιαστικά δουλειές. Μία δουλειά σε ένα «startup»  στη Νέα Υόρκη δημιουργεί 10 νέες θέσεις εργασίας στην πόλη. Γι’ αυτό όλες οι πόλεις ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν τα οικοσυστήματα εκείνα που θα προσελκύσουν τους νέους ανθρώπους με τις νέες ιδέες και το «disrupt» .

 
 

About the author

More posts by