Που πηγαίνουν τα 25 κρατικά νοσοκομεία της Αττικής το 80% των αποβλήτων τους ;

kratiko_nikaias3

Αδυνατούν οι αρμόδιες υπηρεσίες δυνατούν να ελέγξουν τις υγειονομικές μονάδες ή  και εμφανίζονται απρόθυμες να αναστείλουν τη λειτουργία τους ακόμα και όταν διαπιστώνονται παραβατικές συμπεριφορές.

Το θέμα  έχει τεθεί επανειλημμένα και στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες , όπου έγινε η πιο πρόσφατη συζήτηση , από στόματος του τότε προέδρου της  Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ,Κώστα Καρτάλη, είχε καταγγελθεί πως «από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Επιτροπή (από το ΤΕΕ, το Συνήγορο του Πολίτη, τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κ.α.) σε σύνολο 25 δημόσιων νοσοκομείων στην Αττική, με άθροισμα 10.667 κλινών και αναμενόμενη ημερήσια παραγωγή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων 7.467 κιλών, παραδόθηκαν στον αποτεφρωτήρα μόνο 2.219 κιλά, δηλαδή, μόλις το 20% της εκτιμώμενης ποσότητας».

Κι όπως , επισήμανε , « ακόμα και αν υποτεθεί ότι ένα 30% υφίσταται ενδονοσοκομειακή επεξεργασία, δηλαδή με μικρούς κλιβάνους και με αδρανοποίηση, αναζητείται η τύχη του υπόλοιπου 50%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ η κατάσταση μάλλον επιδεινώνεται για τα περιφερειακά νοσοκομεία».

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν επισημαίνονται τα εξής:

1. Kάθε ημέρα εκτιμάται ότι παράγονται 25 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (ΕΙΑ) πανελλαδικά, ενώ δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ποσότητες των τοξικών και των ραδιενεργών νοσοκομειακών αποβλήτων. Συνολικά ,στη χώρα κάθε χρόνο παράγονται 14.600 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από τους οποίους η μισή ποσότητα από τις υγειονομικές μονάδες της Αττικής

2. Mόλις οι 7,5 τόνοι ΕΙΑ διατίθενται καθημερινά στον αποτεφρωτήρα του XYTA Aνω Λιοσίων, ενώ σημαντικό μέρος από την υπολειπόμενη ποσότητα αναμειγνύεται με τα οικιακά απορρίμματα και καταλήγει δίχως επεξεργασία στις χωματερές ή στους ΧΥΤΑ.

3. Τα περισσότερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας ακροβατούν ανάμεσα στη χρήση των κλιβάνων αποτέφρωσης που διαθέτουν και οι οποίοι είναι κατά κανόνα παλαιάς τεχνολογίας και επικίνδυνοι σε ότι αφορά τις εκπομπές απαερίων, και τη διάθεση χύδην σε χώρους ταφής απορριμμάτων.

4. Tα υγρά απόβλητα των μικροβιολογικών και των ακτινολογικών εργαστηρίων απορρίπτονται ανεπεξέργαστα στο κοινό αποχετευτικό δίκτυο.

5. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το 2002 μία μόνο εταιρεία είναι ανάδοχος για την παραλαβή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων σε 41 νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας στην επικράτεια, με κόστος διαχείρισης 0,34 ευρώ ανά κιλό στην Aθήνα και 1 ευρώ στην περιφέρεια.

6. Αρκετά νοσοκομεία δεν παραδίδουν καμία ποσότητα ΕΙΑ για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ άλλα παραδίδουν ποσότητες που είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στο δυναμικό τους.

Τότε μάλιστα , όπως αναφέρθηκε , υπήαρχαν  έξι μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες στην 1η ΔΥΠΕ Αττικής με σύνολο 2.487 κλινών που δεν παρέδιδαν καθόλου Ε.Ι.Α , ούτε καν τα υποχρεωτικά αποτεφρούμενα στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ.

7. Εχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρείες που παραλαμβάνουν τα ΕΙΑ από τα νοσοκομεία, τα πωλούν ως «καύσιμη ύλη» σε βιομηχανίες.

8. Το θεσμικό πλαίσιο εμφανίζεται μεν επαρκές, πάσχει όμως ως προς την εφαρμογή του, ενώ συχνά οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης  αδυνατούν να ελέγξουν τις υγειονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους ή και εμφανίζονται απρόθυμες να αναστείλουν τη λειτουργία τους ακόμα και όταν διαπιστώνονται παραβατικές συμπεριφορές.

 
 

About the author

More posts by