13, 8 εκατ ευρώ λιμνάζουν στο ΥΠΕΚΑ λόγω αδιαφορίας. Ενώ μας απειλεί με πρόστιμα η ΕΕ

ypeka

Την μη αξιοποίηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 13.8 εκατομμυρίων ευρώ με κίνδυνο  την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της αδιαφορίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ επισημαίνει με δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης. Πρόκειται για χρηματοδότηση που προέρχεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους και παραμένει στο συρτάρι πάνω από δύο χρόνια.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Ελλάδας που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και από την Οδηγία 2009/147/ΕΕ για την προστασία των πουλιών, η χώρα μας το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013 πρέπει να υποβάλει την τρίτη εξαετή έκθεση αναφοράς αξιολογώντας με επιστημονικά κριτήρια την κατάσταση διατήρησης τους σε εθνική κλίμακα, και ιδιαίτερα στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Ωστόσο, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις στα γρανάζια της γραφειοκρατίας του κρατικού μηχανισμού και της ολιγωρίας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να υποβάλει την έκθεση εγκαίρως, αλλά “φρενάρει” διαρκώς την έναρξη της υλοποίησής της. Την ίδια στιγμή, λόγω αδράνειας της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), η ίδια κατάσταση ισχύει και για τα αντίστοιχα έργα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας για την πλειοψηφία των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όπου έχουν παγώσει κονδύλια της τάξεως των 200.000-500.000 ευρώ ανά Φορέα Διαχείρισης.  O κ. Αρσένης καταγγέλλει ότι « μέσα στην δεινή αυτή οικονομική συγκυρία το ΥΠΕΚΑ αδιαφορεί και αδρανεί αφήνοντας αναξιοποίητους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιδεικνύει απάθεια για το περιβάλλον. Ακόμη και έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια παγώνουν, ακόμη και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την υλοποίηση των οποίων υπάρχει εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν γίνονται σεβαστές. Η αντιπεριβαλλοντική στάση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ πλήττει όμως την Ελλάδα και την οικονομία μας».  Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι « πρόσφατο είναι το παράδειγμα της εκ νέου παραπομπής της χώρας μας από την Επιτροπή στο Δικαστήριο της ΕΕ για τους παράνομους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, όπου σε περίπτωση καταδίκης θα επιβληθεί στην Ελλάδα ημερήσιο πρόστιμο ύψους 71.193 ευρώ, δηλαδή  πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο» και διερωτάται : «Πόσα ακόμη πρόστιμα αντέχει η Ελλάδα; Πόσους μισθούς και συντάξεις θα κόψουμε για να τα πληρώσουμε;».
Τέλος καλεί την κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Να προβεί έστω και τώρα σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δοθεί επαρκής παράταση προκειμένου η χώρα μας να είναι σε θέση να παραδώσει την εξαετή έκθεση αναφοράς αξιοπρεπώς και να αποκαταστήσει το κύρος της τηρώντας τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος επιβολής προστίμου. Είναι αδιανόητο σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αλματώδους αύξησης της ανεργίας να παραμένουν αδιάθετα σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, να χάνουμε σπουδαίες ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας και να ωθούμε περισσότερους έλληνες επιστήμονες στην ανεργία και την μετανάστευση» .